Trang chủ

[vc_row row_height_percent=»0″ back_color=»color-prif» overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ column_width_percent=»100″ shift_y=»-4″ z_index=»1″][vc_column column_width_percent=»100″ style=»dark» overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»-5″ shift_y_down=»0″ z_index=»1″ width=»1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=»0″ overlay_alpha=»50″ equal_height=»yes» gutter_size=»2″ shift_y=»0″ z_index=»0″][vc_column_inner column_width_percent=»100″ align_horizontal=»align_center» style=»dark» gutter_size=»2″ back_color=»color-rgdb» overlay_alpha=»50″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ radius=»std» width=»1/3″][vc_single_image media=»1553″ media_width_use_pixel=»yes» alignment=»center» media_width_pixel=»200″][vc_separator sep_color=»color-prif»][vc_custom_heading heading_semantic=»h3″ text_size=»h5″ text_height=»fontheight-357766″ text_transform=»uppercase» text_color=»color-wvjs» sub_reduced=»yes»]Đào tạo Tài chính
Kế toán[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=»h3″ text_size=»h5″ text_height=»fontheight-357766″ text_transform=»uppercase» text_color=»color-wvjs» sub_reduced=»yes»]Finance Coaching[/vc_custom_heading][vc_button button_color=»color-250665″ hover_fx=»outlined» outline=»yes» border_width=»0″ link=»url:https%3A%2F%2Fddpgroup.vn%2Flinh-vuc-hoat-dong%2Fdao-tao-tai-chinh-ke-toan%2F|||»]Chi tiết[/vc_button][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=»100″ align_horizontal=»align_center» style=»dark» gutter_size=»2″ back_color=»color-rgdb» overlay_alpha=»50″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ radius=»std» width=»1/3″][vc_single_image media=»1554″ media_width_use_pixel=»yes» alignment=»center» media_width_pixel=»200″][vc_separator sep_color=»color-prif»][vc_custom_heading heading_semantic=»h3″ text_size=»h5″ text_height=»fontheight-357766″ text_transform=»uppercase» text_color=»color-wvjs» sub_reduced=»yes»]Tư vấn Tuyển dụng Nhân sự Tài chính Kế toán[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=»h3″ text_size=»h5″ text_height=»fontheight-357766″ text_transform=»uppercase» text_color=»color-wvjs» sub_reduced=»yes»]Head Hunter[/vc_custom_heading][vc_button button_color=»color-250665″ hover_fx=»outlined» outline=»yes» border_width=»0″ link=»url:https%3A%2F%2Fddpgroup.vn%2Flinh-vuc-hoat-dong%2Fddp-headhunter%2F|||»]Chi tiết[/vc_button][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=»100″ align_horizontal=»align_center» style=»dark» gutter_size=»2″ back_color=»color-rgdb» overlay_alpha=»50″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ radius=»std» width=»1/3″][vc_single_image media=»1555″ media_width_use_pixel=»yes» alignment=»center» media_width_pixel=»200″][vc_separator sep_color=»color-prif»][vc_custom_heading heading_semantic=»h3″ text_size=»h5″ text_height=»fontheight-357766″ text_transform=»uppercase» text_color=»color-wvjs» sub_reduced=»yes»]Tư vấn Tài chính
Kế toán[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=»h3″ text_size=»h5″ text_height=»fontheight-357766″ text_transform=»uppercase» text_color=»color-wvjs» sub_reduced=»yes»]Consult[/vc_custom_heading][vc_button button_color=»color-250665″ hover_fx=»outlined» outline=»yes» border_width=»0″ link=»url:https%3A%2F%2Fddpgroup.vn%2Flinh-vuc-hoat-dong%2Ftu-van-tai-chinh-ke-toan%2F|||»]Chi tiết[/vc_button][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_use_pixel=»yes» style=»dark» gutter_size=»3″ overlay_alpha=»50″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ width=»1/1″ column_width_pixel=»800″][vc_empty_space empty_h=»2″][vc_column_text]

DDP Group cung cấp «Những giá trị thực” cho khách hàng. Đó không chỉ là kiến thức chuyên môn sâu, rộng cùng kỹ năng thực chiến mà còn là kinh nghiệm thực tế cho người lao động và doanh nghiệp.

Bằng khát vọng vươn lên, DDP GROUP nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm nâng cao chất lượng. Phấn đấu trở thành sự lựa chọn tin cậy cho khác hàng, đối tác trong và ngoài nước.

[/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=»2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=»0″ back_color=»color-uydo» overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ column_width_percent=»100″ shift_y=»0″ z_index=»0″][vc_column width=»1/1″][vc_single_image media=»1568″ media_width_percent=»100″ css_animation=»alpha-anim» media_link=»url:http%3A%2F%2Fddpacademy.vn%2Freach-to-c-level%2F||target:%20_blank|»][vc_empty_space empty_h=»1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=»0″ overlay_alpha=»50″ equal_height=»yes» gutter_size=»0″ shift_y=»0″ z_index=»0″ row_height_pixel=»400″][vc_column_inner column_width_percent=»100″ position_vertical=»middle» align_horizontal=»align_center» style=»dark» gutter_size=»3″ back_color=»color-nhtu» back_image=»35″ overlay_color=»color-jevc» overlay_alpha=»30″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ width=»1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=»div» text_size=»fontsize-155944″ text_height=»fontheight-357766″ text_font=»font-128581″]DDP FINANCE COACHING
Kế toán trưởng thực chiến[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=»79″ position_vertical=»middle» align_horizontal=»align_center» gutter_size=»3″ back_color=»color-xsdn» overlay_alpha=»50″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ width=»1/2″][vc_empty_space empty_h=»2″][vc_custom_heading heading_semantic=»div»]Gói TƯ VẤN và HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH cho Kế toán trưởng để trở thành một người biết quản trị và điều hành doanh nghiệp thông qua con số[/vc_custom_heading][vc_button button_color=»color-206249″ hover_fx=»outlined» border_width=»0″ link=»url:http%3A%2F%2Fddpacademy.vn%2Fke_toan_truong_thuc_chien%2F||target:%20_blank|rel:nofollow»]Xem chương trình[/vc_button][vc_empty_space empty_h=»2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=»0″ overlay_alpha=»50″ equal_height=»yes» gutter_size=»0″ shift_y=»0″ z_index=»0″ row_height_pixel=»400″][vc_column_inner column_width_percent=»100″ position_vertical=»middle» align_horizontal=»align_center» gutter_size=»3″ back_color=»color-xsdn» overlay_alpha=»50″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ width=»1/2″][vc_empty_space empty_h=»2″][vc_custom_heading heading_semantic=»div»]Giải quyết mọi nhu cầu của chủ Doanh nghiệp về quản trị tiền như: an toàn pháp lý, quản trị thuế, kiểm soát tiền, bảo vệ tiền, và nhân lớn tiền,..[/vc_custom_heading][vc_button button_color=»color-206249″ hover_fx=»outlined» border_width=»0″ link=»url:http%3A%2F%2Fddpacademy.vn%2Fddp-smart-financial-data%2F||target:%20_blank|rel:nofollow»]Xem chương trình[/vc_button][vc_empty_space empty_h=»2″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=»100″ position_vertical=»middle» align_horizontal=»align_center» style=»dark» gutter_size=»3″ back_color=»color-nhtu» back_image=»130″ overlay_color=»color-jevc» overlay_alpha=»39″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ width=»1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=»div» text_size=»fontsize-155944″ text_height=»fontheight-357766″ text_font=»font-128581″]DDP SMART FINANCIAL DATA (DFD)

QUẢN TRỊ DỮ LIỆU TÀI CHÍNH THÔNG MINH[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space empty_h=»2″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=»80″ back_color=»color-jevc» back_image=»128″ back_attachment=»fixed» overlay_color=»color-jevc» overlay_alpha=»60″ gutter_size=»2″ column_width_percent=»100″ shift_y=»0″ z_index=»0″ row_height_pixel=»400″][vc_column column_width_percent=»100″ position_vertical=»middle» align_horizontal=»align_center» style=»dark» overlay_alpha=»50″ gutter_size=»2″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ width=»1/3″][vc_single_image media=»430″ media_width_percent=»70″ alignment=»center» shape=»img-circle» shadow=»yes» shadow_weight=»sm» shadow_darker=»yes»][vc_custom_heading heading_semantic=»div» text_size=»h4″ sub_lead=»yes» sub_reduced=»yes» subheading=»Tổng Giám đốc»]Bà Đỗ Thị Hướng Dương[/vc_custom_heading][/vc_column][vc_column column_width_percent=»90″ position_vertical=»middle» overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ width=»2/3″][vc_custom_heading heading_semantic=»div» text_size=»h3″ text_height=»fontheight-357766″ text_weight=»400″ text_color=»accent» separator=»yes» separator_color=»yes»]Để các con số là công cụ phân tích đắc lực, là hàng rào bảo vệ cho chính doanh nghiệp thì người làm nghề Tài chính Kế toán trước hết phải “HIỂU ĐÚNG — LÀM ĐÚNG” về nghề. Ngoài việc biết cách thực hiện “mọi thứ bắt nguồn từ con số” thì việc thiết kế, vận hành, kiểm soát hệ thống Tài chính Kế toán trong doanh nghiệp phải bài bản, đúng mục đích quản trị và đúng pháp luật.[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row]