Công nợ là toàn bộ số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp (dù doanh nghiệp đã cung cấp sản phẩm – dịch vụ đầy đủ cho khách hàng) và doanh nghiệp nợ đối tác, nhà cung cấp,…. Để quản lý công nợ hiệu quả, doanh nghiệp cần một kế toán công nợ xuất sắc. Vậy một kế toán công nợ xuất sắc có nhiệm vụ như thế nào, đọc ngay bài viết sau và bạn sẽ có câu trả lời.

1. Ý nghĩa của kế toán công nợ?

Liên quan đến các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả, kế toán công nợ là một phần cực kỳ quan trọng của toàn bộ công tác kế toán tại doanh nghiệp. Tổ chức và thực hiện tốt kế toán công nợ góp phần giúp doanh nghiệp lành mạnh hóa tài chính, loại bỏ nguy cơ doanh nghiệp sụp đổ vì dòng tiền không luân chuyển.

Tùy thuộc vào loại hình và quy mô kinh doanh cùng trình độ của đội ngũ quản lý và bộ phận kế toán, mỗi doanh nghiệp có cách thức riêng để tổ chức và thực hiện nghiệp vụ công nợ. Tuy nhiên, dù có khác biệt, nhiệm vụ chung của kế toán công nợ tại mọi doanh nghiệp vẫn là như sau.

2. Nhiệm vụ của kế toán công nợ

2.1.Tiếp nhận hợp đồng mua – bán từ bộ phận kinh doanh

– Kiểm tra nội dung có liên quan đến điều khoản thanh toán trong hợp đồng
– Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp đối với các khách hàng mới, nhà cung cấp mới
– Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi
– Thêm mã hợp đồng để theo dõi từng hợp đồng của từng khách hàng

2.2. Xác nhận hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán

2.3. Xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

2.4. Kiểm tra công nợ

– Kiểm tra giá trị hàng hóa, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng.
– Kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán.
– Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên
– Kế toán công nợ kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp theo từng chứng từ, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, báo cho bộ phận mua hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên

2.5. Cập nhật tình hình thực hiện hợp đồng với các Bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng

2.6. Giám sát tình hình thanh toán của khách hàng: Khi khách hàng trả tiền, tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng

2.7. Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng mua hàng hoá/dịch vụ trong và ngoài nước của doanh nghiệp

2.8. Hối thúc và tham gia thu hồi nợ

2.9. Lập bút toán kết chuyển công nợ với các chi nhánh/công ty

2.10. Xác nhận công nợ định kỳ với các chi nhánh/công ty

2.11. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan đến tỷ giá

2.12. Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt

2.13. Kiểm tra báo cáo công nợ

2.14. Lập thông báo thanh toán công nợ

2.15. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.

2.16. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.

2.17. Kiểm soát công nợ tạm ứng của nhân viên doanh nghiệp

– Thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần đến từng đối tượng, bộ phận.
– Theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn theo từng đối tượng, bộ phận.
– Xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng đối tượng, bộ phận.

Kế toán công nợ có nhiệm vụ xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng đối tượng, bộ phận

2.18. Kiểm soát công nợ ủy thác

– Kiểm tra nội dung, vào sổ theo dõi các Hợp đồng ủy thác (HĐUT) khi nhận hợp đồng.
– Kiểm tra mã hàng, in phiếu nhập kho và hóa đơn trả hàng ủy thác. Định khoản hoá đơn và các nghiệp vụ phát sinh (phần nghiệp vụ khác).
– In bảng kê chứng từ, chuyển cho kế toán trưởng kiểm soát
– Kế toán công nợ nhận lại chứng từ đã kiểm soát để lưu trữ.
– Quản lý việc thực hiện HĐUT và nhắc thanh toán khi đến hạn.
– Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá theo từng hợp đồng khi thực hiện xong.
– Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ theo từng HĐUT, từng khách hàng, từng bộ phận.

2.19. Kiểm soát công nợ khác

2.20. Kiểm soát các khoản vay cá nhân/ cán bộ trong công ty

– Quản lý các hợp đồng, biên bản vay cá nhân và cán bộ: Theo dõi và nhắc thanh toán khi đến hạn.
– Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh.
– Điều chỉnh các bút toán chênh lệch tỷ giá (nếu phát sinh).
– Tính lãi phải trả cho từng đối tượng và từng hợp đồng.

Nguồn Sưu tầm