4 Giai Đoạn Phát Triển Của Doanh Nghiệp

04/02/2021
1013

Theo tra cứu tài liệu, nghiên cứu hành trình của khách hàng và kinh nghiệm bản thân trong kinh doanh, chúng tôi nhận thấy rằng, một doanh nghiệp thành công thường phải trải qua 4 giai đoạn phát triển:

 

– Giai đoạn thâm nhập: đây là giai đoạn mà chúng ta thường gọi là khởi nghiệp. Tại thời điểm này, doanh nghiệp cần chú trọng về định hướng phát triển, hoàn thiện sản phẩm không chỉ ở góc độ R&D mà còn thông qua những phản hồi thực tế của thị trường. Chính vì vậy, việc làm thế nào mang sản phẩm đến tay khách hàng là rất quan trọng. Công tác triển khai marketing, bán hàng, tổ chức sản xuất sản phẩm – dịch vụ và cách thức mà doanh nghiệp tổ chức chăm sóc khách hàng là rất quan trọng. Ở thời kỳ này, có thể doanh nghiệp sẽ phải thay đổi sản phẩm, thay đổi nhà cung cấp, thay đổi cách tổ chức dịch vụ, và thậm chí còn thay đổi cả định hướng phát triển,… Đây cũng là lúc khó khăn nhất của Doanh nghiệp bởi sự yếu thế trong cạnh tranh, trong đàm phán, thiếu nhân sự giỏi,..là một áp lực rất lớn. Hơn thế, đây là giai đoạn đầu tư ban đầu trong bối cảnh khó kiểm soát công việc nên việc mất cân đối dòng tiền thường xuyên xảy ra. Chủ Doanh nghiệp lúc này thường rất bận rộn với việc tự bản thân mình phải làm rất nhiều việc mà vẫn chưa có tiền. Chúng ta gọi đó là “làm thuê cho chính mình”.

Giai đoạn tối ưu: đây là giai đoạn mà Doanh nghiệp đã bắt đầu đi vào ổn định bởi chân dung sản phẩm – dịch vụ đã được định hình, chân dung khách hàng đã rõ nét, phương thức marketing và bán hàng đã được trải nghiệm và phản hồi tích cực, việc tổ chức thực hiện sản xuất sản phẩm – dịch vụ đã dần dần đi vào ổn định. Lúc này, chủ doanh nghiệp có xu hướng tối ưu lợi nhuận để thu hồi vốn đầu tư và gia tăng thêm lợi ích của Doanh nghiệp. “Áp dụng chiến lược marketing và bán hàng chuyên nghiệp” là việc đầu tiên Doanh nghiệp làm lúc này để tăng khách hàng. Đây cũng là lúc mà chủ Doanh nghiệp thường tận dụng các loại đòn bẩy nhằm mục tiêu tối đa doanh thu, tối thiểu chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận. Các loại đòn bảy Doanh nghiệp thường sử dụng là: đòn bảy hệ thống, đòn bảy đào tạo, tối ưu hoạt động nội nộ, xây dựng chiến lược, áp dụng công nghệ, đòn bảy tài chính, đo lường – cải tiến hiệu suất lao động, .. Tại giai đoạn này, chủ doanh nghiệp vẫn còn rất vất vả với vai trò quản lý, chưa thực sự đạt tới sự “Giải phóng lãnh đạo”

Giai đoạn kiểm soát: trong khi mở rộng kinh doanh hết cỡ của giai đoạn trước, doanh nghiệp sẽ nhận thấy rõ ràng những yêu cầu cấp bách như: các vấn đề về nhân sự – lãnh đạo và thế hệ chuyển giao, sự thất thoát gia tăng bởi quản trị chưa hoàn hảo cũng khá rõ nét … Đây là lúc mà Doanh nghiệp muốn hoàn thiện mình nhằm bảo vệ những thành quả vất vả của 2 giai đoạn trước đây. Chính vì vậy, các hoạt động về xây dựng hệ thống nhân sự chuyên nghiệp, lãnh đạo giỏi, thế hệ chuyển giao, kỹ năng mềm, tinh thần đội ngũ mạnh mẽ, và một hệ thống kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp được đặt ra và thực hiện trong giai đoạn này. Cuối giai đoạn này cũng là lúc mà chủ doanh nghiệp bắt đầu bước sang một trang mới: giải phóng lãnh đạo. Chủ Doanh nghiệp có thể thuê CEO và giao quyền điều hành cho CEO bởi hệ thống quản trị lúc này đã khá hoàn hảo.

Giai đoạn nhân rộng: Khi Doanh nghiệp đã có sản phẩm tốt, chiến lược marketing và sale chuyên nghiệp, chuỗi cung ứng hoàn hảo, hệ thống nhân sự và quản trị tốt thì đó là lúc chúng ta hoàn toàn nghĩ đến một tương lai tốt đẹp đó là: mở rộng chi nhánh, gia tăng sản phẩm, thôn tính và dẫn đầu thị trường, tái cấu trúc, M&A… Chủ Doanh nghiệp lúc này đã bứt khỏi Doanh nghiệp và trở thành nhà đầu tư, là doanh nhân để tiếp tục đón nhận thêm những cơ hội kinh doanh mới.

 

Trên thực tế quá trình tư vấn, huấn luyện cho các doanh nghiệp, chúng tôi  nhận thấy có khá nhiều Doanh nghiệp thường xuyên mắc phải những lỗi như sau:

  • – Vội vã tối ưu Doanh nghiệp, dùng mọi loại đòn bảy như tài chính, công nghệ, … khi mà giai đoạn 1 chưa ổn định, sản phẩm chưa được chấp nhận hoặc nếu bán được hàng thì cách vận hành chưa thực sự mang lại lợi nhuận dương.
   – Vội vã mở rộng chuỗi và chi nhánh khi mà hệ thống nhân sự và kiểm soát chưa chuyên nghiệp.
   – Đầu tư dàn trải trong khi năng lực quản trị và tài chính lõi chưa đảm bảo.
   – …..
 • Và hậu quả thường thấy là:  95% doanh nghiệp phá sản trong 5 năm đầu tiên bởi không có Tiền, không có Thời gian và không có Hệ thống,..

Các sản phẩm tư vấn của DDP Group như: tư vấn thuế, tư vấn vốn, tư vấn xây dựng hệ thống quản trị tài chính kế toán doanh nghiệp, tư vấn xây dựng chuỗi,.. của DDP Group luôn luôn tuân thủ tính “phù hợp” với mức độ phát triển của khách hàng.

Đặc biệt, ngoài các sản phẩm cao cấp, đối với các doanh nghiệp đang ở mức độ phát triển thâm nhập và tối ưu, DDP Group có sản phẩm “Kế toán trưởng từ xa” là một sản phẩm thiết kế riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Jolie Hướng Dương

Doanh nhân – Nhà huấn luyện


Copyright © 2020 DDP Finance Coaching. All Rights Reserved.

Call Now