5 Kỹ Năng Của Kế Toán Quản Trị Trong Doanh Nghiệp

04/02/2021
730

Đây là một phần rất quan trọng, đó là năng lực của nhân sự Tài chính – kế toán trong trong Doanh nghiệp.

Trên thực tế, chúng ta luôn gặp phải những phản hồi chưa tích cực giữa Kế toán và CEO hoặc Kế toán và các bộ phận khác. Đây chưa chắc đã là biểu hiện của sự thiếu năng lực của kế toán hay sự yếu kém của môi trường doanh nghiệp. Đơn giản chỉ là sự “Chưa phù hợp” mà thôi.

 

Chúng ta đang sống trong thời đại số, thời đại của sự thông minh thay vì chăm chỉ, thời đại của việc công nghệ sẽ thay thế con người trong nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, kế toán được cho là nghề sẽ bị mất đi trong thời kỳ 4.0 này. Trong khuôn khổ của công thức này, chúng tôi quan tâm đến khái niệm “Nhân sự kế toán quản trị” trong Doanh nghiệp.

Kế toán quản trị là một nghề bao gồm công tác tài chính và kế toán. Vai trò của nhân sự kế toán quản trị liên quan đến việc ra các quyết định quản lý, đưa ra các hệ thống thu thập thông tin, phân tích, quản lý hiệu suất, lập kế hoạch và cung cấp các báo cáo đo lường, đồng thời kiểm soát tài chính để xây dựng Doanh nghiệp ở tầm chiến lược.

Công nghệ đang xác định lại vai trò của kế toán quản trị, đồng thời thay đổi đáng kể bối cảnh kinh doanh và nghề kế toán quản trị với tốc độ chưa từng thấy. Để theo kịp môi trường kinh doanh thay đổi và tiến bộ trong công nghệ, nhân sự kế toán quản trị cần có 5 kỹ năng sau:

 

– Kỹ năng chuyên môn:

 Kế toán tài chính
 Kế toán quản trị
 Kế toán kế hoạch Kinh doanh
 Báo cáo và Phân tich quản lý
 Tài chính Doanh nghiệp và quản lý
 Quản lý rủi ro và Kiểm soát nội bộ
 Xây dựng hệ thống thông tin Kế toán
 Chiến lược Thuế – Lập Kế hoạch và tuân thủ pháp luật về Thuế
 Quản lý lao động tiền lương

 

– Kỹ năng kinh doanh:

 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản phẩm
 Quản trị mô hình kdoanh
 Quản trị Quy trình hoạt động
 Quản trị Quan hệ Kinh doanh
 Quản trị hệ sinh thái kinh doanh
 Quản trị dự án
 Quản trị Marketing – Sale
 Quản trị nhân sự
 Quản trị thời gian
 Quản trị chuỗi cung ứng

 

– Kỹ năng mềm:

 Kỹ năng đàm phán và ra quyết định
 Kỹ năng hợp tác với các đối tác
 Kỹ năng giao tiếp
 Kỹ năng tạo ảnh hưởng

 

– Kỹ năng lãnh đạo:

 Kỹ năng huấn luyện – Cố vấn
 Kỹ năng quản lý hiệu suất hoạt động
 Kỹ năng tạo động lực và truyền cảm hứng
 Kỹ năng thích nghi – thay đổi
 Kỹ năng xây dựng đội ngũ

 

– Kỹ năng số:

 Kỹ năng quản lý thông tin và kiến thức kỹ thuật số
 Kỹ năng tạo nội dung số
 Kỹ năng giải quyết số hoá Doanh nghiệp
 Kỹ năng xây dựng chiến lược và kế hoạch dữ liệu
 Kỹ năng phân tích dữ liệu
 Kỹ năng trực quan hoá dữ liệu

 

5 kỹ năng này của nhân sự được phát huy không đồng đều ở mỗi giai đoạn mức độ phát triển khác nhau của Doanh nghiệp. Ta lấy ví dụ: Kế toán trưởng của một công ty đang ở mức độ Thâm nhập sẽ khó đảm nhiệm được vị trí KTT của doanh nghiệp ở mức Mở rộng ngay lập tức mà còn cần có thời gian để bổ xung thêm kiến thức và kinh nghiệm.
Cũng trong quan điểm đó, với các sản phẩm Huấn luyện cá nhân của mình, DDP Group sẽ giúp các KTT trở thành chuyên gia quản trị tài chính kế toán phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Chính vì vậy, chúng ta sẽ có công thức 4 x 5 của nội dung thứ 3 ngay sau đây.

Jolie Hướng Dương
Doanh nhân – Nhà huấn luyện


Copyright © 2020 DDP Finance Coaching. All Rights Reserved.

Call Now