Thuế thu nhập doanh nghiệp có hợp pháp hóa với chi phí không hóa đơn

Trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp sẽ có rất nhiều những khoản chi…


Nguyên tắc ghi nhận doanh thu mà kế toán viên cần biết

Kế toán viên luôn phải nhớ rằng doanh thu luôn đi kèm với chi phí. Vậy nên…


Kế toán quản trị doanh nghiệp và Kế toán tài chính khác nhau thế nào

Khi nghe tới Kế toán quản trị doanh nghiệp và Kế toán tài chính, đôi khi bạn sẽ…


Doanh nghiệp siêu nhỏ có cần Kế toán trưởng

Hầu như là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều sẽ có Kế toán trưởng. Đây là vị trí…


Cách đưa lương thưởng tháng 13 vào chi phí hợp lý mà kế toán cần biết

Tháng lương thứ 13 là khoản không bắt buộc. Tuy nhiên, nhằm thu hút nhân tài…


11 khoản phụ cấp không tính vào thuế thu nhập cá nhân 2020

Căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính (BTC) thì có…


Công việc kế toán phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Công việc hàng ngày của kế toán bao gồm những công việc gì là điều mà không…


Lương, thưởng Tết Dương lịch 2020, kế toán và người lao động cần biết

Tết Dương lịch người lao động làm thêm giờ hưởng ít nhất 400% tiền lương, làm…


Thuế - Bảo hiểm - Lao động và 16 công việc cần thực hiện đầu năm 2020

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì về bảo hiểm, thuế và lao động trong khoảng thời…


Kế toán công nợ và 20 nhiệm vụ quan trọng đối với doanh nghiệp

Công nợ là toàn bộ số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp (dù doanh nghiệp đã cung…