Quản trị tài chính là gì? Tổng quan về hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Quản trị tài chính nghe qua có vẻ đơn giản là quản lý dòng tiền vào ra nhưng sự…


Phân tích rủi ro tài chính là gì? Cách ngăn ngừa và xử lý rủi ro

Một trong những rủi ro trọng yếu khi điều hành doanh nghiệp chính là rủi ro tài…


Cách đưa lương thưởng tháng 13 vào chi phí hợp lý mà kế toán cần biết

Tháng lương thứ 13 là khoản không bắt buộc. Tuy nhiên, nhằm thu hút nhân tài…


11 khoản phụ cấp không tính vào thuế thu nhập cá nhân 2020

Căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính (BTC) thì có…


Công việc kế toán phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Công việc hàng ngày của kế toán bao gồm những công việc gì là điều mà không…


Lương, thưởng Tết Dương lịch 2020, kế toán và người lao động cần biết

Tết Dương lịch người lao động làm thêm giờ hưởng ít nhất 400% tiền lương, làm…


Thuế - Bảo hiểm - Lao động và 16 công việc cần thực hiện đầu năm 2020

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì về bảo hiểm, thuế và lao động trong khoảng thời…


Tiết lộ 8 cách quản lý chi phí kinh doanh tốt hơn

Để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp không thể thực hiện theo cách cắt giảm chi…


10 lời khuyên hàng đầu để cải thiện hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính hiệu quả là yêu cầu tiên quyết doanh nghiệp cần phải có để…


Kế toán công nợ và 20 nhiệm vụ quan trọng đối với doanh nghiệp

Công nợ là toàn bộ số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp (dù doanh nghiệp đã cung…