Chiến Lược Thăng Tiến Của Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

04/02/2021
466

Với công thức 4 x 5 của phần 3 (Tham khảo bài Công thức 4×5 “Tháp năng lực quản trị TCKT trong Doanh nghiệp”), chúng ta thấy rõ ràng các nội dung:

– Nhu cầu của Doanh nghiệp đối với năng lực nhân sự kế toán quản trị trong Doanh nghiệp
– Nhận định môi trường làm việc phù hợp với mong muốn cũng như khả năng của nhân sự kế toán quản trị
– Khung năng lực nhân sự kế toán quản trị trong Doanh nghiệp và chi tiết các kỹ năng cần hoàn thiện phù hợp với mức độ phát triển của Doanh nghiệp

 

 

Và như vậy, một kế toán sẽ dễ dàng nhận thấy sơ đồ thăng tiến công việc của mình như sau:

– Thăng tiến theo vị trí trong cùng một môi trường như: Kế toán viên (KTV) – Kế toán tổng hợp. (KTTH) – Kế toán trưởng (KTT)
– Thăng tiến theo vị trí tương ứng ở các môi trường làm việc khác nhau như: Thâm nhập (1) – Tối ưu (2) – Kiếm soát (3) – Mở rộng (4)

 

Ta lấy ví dụ, nếu một kế toán xác định đích đến của mình là KTT ở công ty với quy mô Mở rộng thì có thể lựa chọn con đường sự nghiệp của mình với các cách khác nhau như sau:

– KTV – KTTH – KTT ở 1 công ty và phụng sự công ty đó từ giai đoạn 1 đến 4
– KTV DN giai đoạn 1 – KTTH DN giai đoạn 2. – KTTH DN giai đoạn 3 – KTTH DN giai đoạn 4 – KTT DN giai đoạn 4
– KTV DN giai đoạn 1 – KTV DN giai đoạn 2 – KTTH DN giai đoạn 3 – KTT DN giai đoạn 3 – KTT DN giai đoạn 4
– KTV DN giai đoạn 3 – KTTH DN giai đoạn 3 – KTT DN giai đoạn 3 – KTT DN giai đoạn 4
– KTV DN giai đoạn 3 – KTT DN giai đoạn 2 – KTT DN giai đoạn 3 – KTT DN giai đoạn 4
– KTV DN giai đoạn 3 – KTT DN giai đoạn 3 – KTT DN giai đoạn 4
– ….

Chúng ta thấy các phương án bên trên có phương án ngắn, có phương án dài. Có người thành công sớm, có người cả đời vẫn làm mãi vị trí kế toán viên.
Việc lựa chọn lối đi ngắn hay dài phụ thuộc vào mục tiêu cuộc đời, hành vi tính cách của nhân sự kế toán, môi trường đang làm việc và sự hiểu biết – phát triển bản thân của mỗi cá nhân kế toán. Đôi khi ta lại thấy có người đổ lỗi cho số phận hoặc sự kém may mắn.

Nhưng chúng ta lại thấy rằng, công thức của may mắn chính là: Cơ hội + sự chuẩn bị.

Như vậy, để thành công đến sớm hơn, vị trí và thu nhập tốt hơn, chúng ta cần đầu tư vào học tập, phát triển bản thân và luôn nỗ lực không ngừng để có thể đón nhận mọi cơ hội xung quanh.

 

Jolie Hướng Dương
Doanh nhân – Nhà huấn luyện


Copyright © 2020 DDP Finance Coaching. All Rights Reserved.

Call Now