• Trang chủ
  • Tri thức
  • Công Thức 4 x 5 “Tháp Năng Lực Quản Trị TCKT Trong Doanh Nghiệp”

Công Thức 4 x 5 “Tháp Năng Lực Quản Trị TCKT Trong Doanh Nghiệp”

04/02/2021
648

Tại công thức này, chúng tôi đề cao tính “phù hợp” của năng lực nhân sự cũng như mức độ quản trị tài chính – kế toán trong doanh nghiệp (Tham khảo bài 5 kỹ năng của Kế toán quản trị trong Doanh nghiệp) so với mức độ phát triển của Doanh nghiệp (Tham khảo bài 4 nấc thang phát triển của Doanh nghiệp). Chúng ta cùng nghiên cứu tháp năng lực quản trị TCKT trong Doanh nghiệp như sau:

 

Giai đoạn thâm nhập: Kế toán quản trị cần hiểu đúng các hoạt động thực tế đang diễn ra tại Doanh nghiệp và thể hiện đúng nội dung đó thông qua số liệu. Chúng tôi gọi đó là ”hiểu đúng- làm đúng”. Việc này rất quan trọng bởi nó giúp chủ Doanh nghiệp lúc đó đang quá bận rộn và bối rối sẽ có thêm dữ liệu đúng để ra quyết định hành động đúng. Giai đoạn này chi nhiều hơn thu nên việc kế toán đảm bảo dòng tiền dương là hoạt động vô cùng quan trọng. Như vậy, nhiệm vụ của kế toán trong giai đoạn này là “hiểu đúng – làm đúng” với các báo cáo đơn giản, kịp thời và chính xác. Và theo đó, trình độ của kế toán phải đạt mức cơ bản – áp dụng tốt lý thuyết vào thực tế công việc.

Mức độ 4 x 5 có thể thể hiện ở con số tham khảo tương đối sau đây:

+ Kỹ năng chuyên môn: 50%
+ Kỹ năng kinh doanh: 15%
+ Kỹ năng mềm:10%
+ Kỹ năng lãnh đạo: 5%
+ Kỹ năng số: 20%

 

Giai đoạn tối ưu: Kế toán quản trị cần phát huy tính sáng tạo, tính hỗ trợ và sự phục vụ Doanh nghiệp với mục tiêu “tối đa hoá lợi nhuận”. Chính vì vậy, việc tổ chức bộ máy quản trị tài chính – kế toán chuyên nghiệp, trình độ kế toán phải đạt trình độ giỏi ở tầm “Tối ưu và sáng tạo” thì mới có thể phát huy tính tối ưu về các vốn, thuế, quản trị chi phí,..

Mức độ 4 x 5 có thẻ. thể hiện ở con số tham khảo tương đối sau đây:

+ Kỹ năng chuyên môn: 25%
+ Kỹ năng kinh doanh: 25%
+ Kỹ năng mềm:15%
+ Kỹ năng lãnh đạo: 10%
+ Kỹ năng số: 25%

 

Giai đoạn kiểm soát: Kế toán quản trị cần phát huy tính chuyên gia ở mức “hệ thống – kiểm soát” thông qua các hoạt động tổ chức xây dựng, đào tạo nhân sự, kiểm soát trong nội bộ phòng ban tài chính – kế toán của mình. Ngoài ra, còn phải hỗ trợ các bộ phận khác và bộ phận kiểm soát rủi ro đo lường các chỉ số của Doanh nghiệp và đóng góp ý kiến trong việc tối ưu hệ thống.

Mức độ 4 x 5 có thể thể hiện ở con số tham khảo tương đối sau đây:

+ Kỹ năng chuyên môn: 20%
+ Kỹ năng kinh doanh: 20%
+ Kỹ năng mềm: 20%
+ Kỹ năng lãnh đạo: 20%
+ Kỹ năng số: 20%

Giai đoạn mở rộng: Tại giai đoạn này, kế toán quản trị cần phát huy năng lực của mình ở tầm Chiến lược trong các hoạt động phân tích và chiến lược của mình nhằm giúp Doanh nghiệp hoạt động ở tầm “Tiền đẻ ra tiền” với những tư duy tài chính đầu tư, chiến lược M&A, IPO, tái cấu trúc,…

Mức độ 4 x 5 có thể thể hiện ở con số tham khảo tương đối sau đây:

+ Kỹ năng chuyên môn: 20%
+ Kỹ năng kinh doanh: 25%
+ Kỹ năng mềm:15%
+ Kỹ năng lãnh đạo: 25%
+ Kỹ năng số: 15%

DDP Group tự hào là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đưa ra khung năng lực nhân sự tài chính – kế toán tại Việt Nam và phát triển bộ câu hỏi test online dành cho nhân sự kế toán và cho doanh nghiệp

 

Jolie Hướng Dương
Doanh nhân – Nhà huấn luyện


Copyright © 2020 DDP Finance Coaching. All Rights Reserved.

Call Now