Bà Đỗ Thị Hướng Dương

Chủ tịch – Tổng giám đốc DDP Group
Nhà huấn luyện Doanh nghiệp và Quản trị TCKT

Thạc sỹ Kế toán, Kiểm toán viên cấp quốc gia Việt Nam (CPA), Kế toán Quản trị CMA, thẩm định viên về giá cấp quốc gia Việt Nam, nhà huấn luyện doanh nghiệp quốc tế, Master Coach NLP Hoa Kỳ, nhà chiến lược M&A quốc tế. Bà có gần 20 năm kinh nghiệm trong các công việc như giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, giám đốc chiến lược, trưởng ban kiểm soát nội bộ, giám đốc đầu tư cho tập đoàn lớn tại Việt Nam. Các lĩnh vực bà Dương đã từng trực tiếp thực hiện huấn luyện và tư vấn như: sản xuất, đầu tư, thương mại, xây lắp, xây dựng, dịch vụ…

PGS.TS Mai Ngọc Anh

Trưởng khoa kế toán – Học viện Tài chính

Bên cạnh công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu khóa học từ cấp Trường đến cấp Bộ, … Ngành và Nhà nước; hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo được thực hiện; đặc biệt trong số đó có rất nhiều công trình nghiên cứu gắn liền với công cuộc đổi mới, cải cách hệ thống kế toán Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển hệ thống.

Bà Nguyễn Thị Huyền Phương

Nhà huấn luyện xây dựng DN và Quản trị TCKT hàng đầu Việt Nam

Thạc sỹ Kế toán, Kiểm toán viên cấp quốc gia Việt Nam (CPA), Kế toán Quản trị CMA, thẩm định viên về giá cấp quốc gia Việt Nam, nhà huấn luyện doanh nghiệp quốc tế, Master Coach NLP Hoa Kỳ, nhà chiến lược M&A quốc tế. Bà có gần 15 năm kinh nghiệm trong các công việc như giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, giám đốc chiến lược, trưởng ban kiểm soát nội bộ, giám đốc đầu tư cho tập đoàn lớn tại Việt Nam. Các lĩnh vực bà Phương đã từng trực tiếp thực hiện huấn luyện và tư vấn như: sản xuất, đầu tư, thương mại, xây lắp, xây dựng, dịch vụ…

PGS.TS Vũ Văn Ninh

Phó trưởng khoa Tài chính Doanh nghiệp,
Trưởng bộ môn TCDN Học viện Tài chính

Chuyên gia Tư vấn Tài chính, Quản trị kinh doanh, Thẩm định dự án,… Ông từng tham gia giảng dạy nhiều học phần về Quản trị Tài chính Doanh nghiệp tại các trường Đại học danh tiếng như: IMPAM University, PACIFIC University… Ông cũng đã giảng dạy khóa Giám đốc Tài chính cho các Tập đoàn, Công ty lớn tại Việt Nam như: Tổng Công ty Sông Đà, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Điện lực… Giảng dạy chuyên đề Tài chính và Quản lý Tài chính nâng cao cho các học viên dự thi chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA). Tham gia cập nhật kiến thức về tài chính doanh nghiệp cho kiểm toán viên hàng năm

TS. Vũ Thị Phương Liên

Giảng viên HVTC – Chuyên gia hàng đầu về KSNB tại Việt Nam

Giảng viên bộ môn Kiểm toán. Chủ nhiệm đề tài: TS.Vũ Thị Phương Liên và Ths. Phí Thị Kiều Anh “Hoàn thiện kiểm toán các thông tin tài chính được ghi nhận và trình bày trên cơ sở giá trị hợp lý do các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện”

PGS.TS Lê Xuân Trường

Trưởng khoa Thuế và Hải Quan Học viện tài chính

Chuyên gia cao cấp tư vấn và giảng dạy cho các chương trình đào tạo chuyên sâu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ở trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh VCCI tại Hải Phòng và Đà Nẵng về Thuế và Tư vấn Thuế. Giảng dạy các chuyên đề quản trị thuế trong doanh nghiệp và cập nhật chính sách thuế cho VNPT, VICEM, EVN…Giảng dạy các lớp kiểm toán viên hành nghề, cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Ths. Nguyễn Đức Luyện

Phó trưởng ban Ban Tài chính Kế toán tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Phó ban tài chính SCIC, Thành viên hiệp hội CMA. Phó trưởng ban Ban Tài chính Kế toán, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.Thành viên HĐQT CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Ms. Nguyễn Sơn Bình

Nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty Viên thông Viettel
Copyright © 2020 DDP Finance Coaching. All Rights Reserved.

Call Now