Рубрики
Kế toán quản trị

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu mà kế toán viên cần biết

Kế toán viên luôn phải nhớ rằng doanh thu luôn đi kèm với chi phí. Vậy nên trong quá trình làm việc, bạn cần nắm rõ được nguyên tắc ghi nhận doanh thu chi phí cho doanh nghiệp.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu là lợi ích kinh tế

Một trong những nguyên tắc ghi nhận doanh thu, đó chính là coi doanh thu là lợi ích kinh tế của doanh nghiệp mình. Doanh thu sẽ làm tăng vốn sở hữu của người đứng đầu doanh nghiệp trừ phần vốn góp thêm của các cổ đông.

Doanh thu sẽ được xác nhận tại thời điểm mà doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ kinh tế và có giao dịch. Tại thời điểm đó chắc chắn là phải có lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Doanh thu sẽ được tính dựa trên những khoản tiền mà công ty đã được nhận. Không cần xác nhận là tiền đã được thu về công ty hay chưa.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu phải phù hợp

Trong quá trình mà bạn tiến hành xác nhận doanh thu, bạn cần phải đảm bảo rằng doanh thu và chi phí được xác nhận chính xác và đồng thời theo một nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên thì không phải là lúc nào cũng có thể xác định doanh thu theo nguyên tắc phù hợp. Trong một số trường hợp thì nó có thể gây ra xung đột với nguyên tắc thận trọng ở trong kế toán.

Lưu ý:

  • Trong một hợp đồng kinh tế thì nó có thể bao gồm rất nhiều giao dịch. Vì thế mà kế toán viên cần phải thực sự linh động để ghi nhận các giao dịch. Theo đó thì sẽ áp dụng các điều kiện ghi nhận doanh thu phù hợp nhất.
  • Khi bạn xác nhận doanh thu, doanh thu cần được xác nhận phù hợp với bản chất của nó hơn là hình thức. Và bên cạnh đó, doanh thu cần phải được phân bổ theo nghĩa vụ cung ứng của hàng hóa hoặc là dịch vụ.

Lãi hoặc lỗ chỉ được coi là chưa thực hiện khi xác định doanh thu

Khi mà bạn xác định doanh thu của một doanh nghiệp. Nếu như nó lãi hoặc là lỗ thì sẽ chỉ được coi như là chưa thực hiện. Nếu như trong trường hợp doanh nghiệp còn thực hiện các nghĩa vụ trong tương lai. Và bên cạnh đó thì doanh nghiệp vẫn chưa chắc chắn được lợi ích kinh tế. Khi mà bạn phân biệt các khoản lãi lỗ để biết thực hiện hay là chưa thực hiện, nó không phụ thuộc vào việc đã phát sinh dòng tiền hay chưa.

Đối với những khoản lãi lỗ phát sinh trong những đợt đánh giá tài sản hay là nợ phải trả. Những khoản này không được coi là chưa thực hiện. Bởi vì trong thời điểm tiến hành đánh giá lại đã có sự thay đổi. Đơn vị đã có quyền hạn đối với tài sản đó và đã có nghĩa vụ nợ hiện tại đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, không bao gồm khoản thu hộ bên thứ 3

Trong quá trình ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp, bạn cần phải nhớ rằng. Doanh thu sẽ không bao gồm những khoản mà doanh nghiệp thu hộ cho bên thứ ba. Ví dụ một số những khoản thu hộ với bên thứ ba:

  • Các loại Thuế gián thu như là thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường
  • Số tiền bán hàng mà người bán hàng bên đại lý thu hộ cho chủ hàng
  • Một số những khoản thu phí ngoài giá bán mà đơn vị không được hưởng những khoản này.
  • Một số những khoản thu hộ bên thứ 3 khác.

Thời điểm ghi nhận doanh thu có thể khác nhau

Thời điểm mà bạn tiến hành ghi nhận doanh thu kế toán hay là doanh thu tính Thuế có thể khác nhau. Thời điểm sẽ do từng tình huống cụ thể phát sinh quyết định. Đối với doanh thu tính Thuế sẽ chỉ được sử dụng để tính số Thuế mà doanh nghiệp cần phải nộp theo đúng như Luật thuế. Đối với doanh thu Kế toán thì rất quan trọng. Những số liệu doanh thu này sẽ được sử dụng để lập Báo cáo tài chính. Đặc biệt là cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc Kế toán để nộp cho Sở tài chính theo đúng pháp luật.

Nguồn sưu tầm

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *