Tư vấn doanh nghiệp

Với đội ngũ chuyên gia hàn lâm và thực chiến hùng hậu, với lực lượng financial coach được xuất thân từ những kế toán trưởng lâu năm sở hữu những tấm bằng danh giá nhất của nghề tài chính – kế toán, chúng tôi sẵn sàng mang đến cho khách hàng những dịch vụ tư vấn dưới đây:

– Tư vấn vận dụng tối ưu chính sách thuế

– Tư vấn huy động vốn với lãi suất tối ưu

– Tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ tài chính – kế toán – thuế chuyên sâu

– Tư vấn điều tra gian lận trong tài chính – kế toán

– Dịch vụ kế toán trưởng từ xa. 

Khái niệm và làm rõ công việc huấn luyện: tham khảo bài viết DDP Finance Coaching

Huấn luyện cá nhân

Đây là dịch vụ huấn luyện 1:1 (1 coach làm việc với 1 khách hàng) hoặc Group coaching (một coach làm việc với 1 nhóm khách hàng) theo format của DDP Finance coaching nhằm giúp đỡ khách hàng cá nhân đạt tới sự tự do tài chính cá nhân cũng như tối ưu tài chính doanh nghiệp một cách bài bản và chuyên nghiệp Huấn luyện tài chính cá nhân gồm các dịch vụ sau:

1) Huấn luyện quản trị tài chính Doanh nghiệp: là dịch vụ giúp đỡ chủ Doanh nghiệp tự tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống quản trị tài chính – kế toán của Doanh nghiệp một cách hiệu quả

2) Huấn luyện chuyên gia Quản trị TCKT trong Doanh nghiệp: là dịch vụ giúp đỡ nhân sự tài chính – kế toán phát triển trở thành một chuyên gia tài chính – kế toán trong chính doanh nghiệp mình đang phục vụ. Từ đó, phát triển thăng tiến trong nghề nghiệp và sự nghiệp cá nhân.

3) Cố vấn quản trị gia sản: là dịch vụ giúp đỡ một cá nhân có nhiều nguồn thu nhập, có khối tài sản giá trị biết cách tự hoạch định chiến lược tài chính với các mục tiêu khác nhằm đảm bảo cân bằng và an toàn cuộc sống như: thiết lập chiến lược, quản trị rủi ro, quản trị mối quan hệ, quản trị cân bằng cuộc sống, quản trị Pháp lý và thuế, quản trị các hoạt động xã hội và quản lý tài sản.

Khái niệm và làm rõ công việc huấn luyện: tham khảo bài viết DDP Finance Coaching

Huấn luyện Doanh nghiệp

Đây là dịch vụ huấn luyện 1:1 (1 coach làm việc với 1 khách hàng) hoặc Group coaching (một coach làm việc với 1 nhóm khách hàng) theo format của DDP Finance coaching nhằm giúp đỡ khách hàng doanh nghiệp đạt tới sự an toàn – tối ưu tài chính doanh nghiệp một cách bài bản và chuyên nghiệp Huấn luyện tài chính doanh nghiệp gồm các dịch vụ sau:

1) Huấn luyện quản trị tài chính Doanh nghiệp: là dịch vụ giúp phòng kế toán của Doanh nghiệp tự tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống quản trị tài chính – kế toán của Doanh nghiệp một cách hiệu quả

2) Tái cấu trúc Doanh nghiệp: là dịch vụ cố vấn các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp

3) Mua bán – sáp nhập: là dịch vụ tư vấn hoặc cố vấn các hoạt động mua bán – sáp nhập doanh nghiệp

Khái niệm và làm rõ công việc huấn luyện: tham khảo bài viết DDP Finance Coaching

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
    Copyright © 2020 DDP Finance Coaching. All Rights Reserved.

    Call Now